:רשתות חברתיות

:RSS

רדיו ותיקן

קול האפיפיור והכנסיה בשיח עם העולם

שפה:
רדיו ותיקן

עמוד הבית / הכנסייה / שיח בין דתי

הוותיקן ומועצת הכנסיות מחברים מסמך משותף על חינוך לשלום


"חינוך לשלום" הוא הנושא שהוצע למסמך משותף שייכתב בידי המועצה האפיפיורית לדיאלוג בינדתי והמשרד לדיאלוג ושיתוף פעולה בינדתי במועצת הכנסיות העולמית. ההצעה נדונה בפגישה של סגלי המועצה האפיפיורית ומועצת הכנסיות העולמית. במהלך הפגישה, שהתקיימה בוותיקן, המשתתפים דנו גם בפעולותיהם המשותפות האחרונות ובפעולות שעתידות להתקיים. המשתתפים הדגישו את החשיבות והדחיפות של הדיאלוג הבינדתי "בהקשר העולמי כיום".

להלן ההצהרה המלאה:

חברי הסגל של המשרד לדיאלוג ושיתוף פעולה בינדתי (IRDC) של מועצת הכנסיות העולמית (WCC) ועמיתיהם מהמועצה האפיפיורית לדיאלוג בינדתי (PCID), קיימו את פגישתם השנתית במשרדי המועצה האפיפיורית בין ה-30 ל-31 בינואר 2017.

שתי המשלחות הביעו את הערכתן להזדמנות להיפגש ימים ספורים לאחר סיום שבוע התפילה למען אחדות הנוצרים. הם הודו לאלוהים על ידידותם ועל שיתוף הפעולה הפורה, בקידום יחסים בונים עם פרטים וקהילות ששייכים למסורות דתיות שונות.

המטרה העיקרית של הפגישה הייתה לדון ולהגות במסמך המשותף המוצע על "חינוך לשלום", בעקבות פרויקטים משותפים שהתקיימו בעבר.

לאחר הדיון, המשתתפים שוחחו על עמדותיהם ודנו בפעילויות שונות שהתקיימו בשנה החולפת ועל תכניות שעתידות להתקיים.

ה-PCID וה-IRDC הסכימו להמשיך את שיתוף הפעולה ביניהם, בייחוד בכל מה שקשור למסמך המשותף על "חינוך לשלום", לאור הדחיפות של הנושא בהקשר העולמי כיום.