:רשתות חברתיות

:RSS

רדיו ותיקן

קול האפיפיור והכנסיה בשיח עם העולם

שפה:
רדיו ותיקן

עמוד הבית / האפיפיור פרנציסקוס / פעילויות

האפיפיור: כנסיית ההווה היא כנסיית מרטירים


(רדיו ותיקן) האפיפיור פרנציסקוס כינה היום בזמן המיסה בקאזה סנטה מרטה (Casa Santa Marta), את כנסייתנו "כנסיית מרטירים", כאשר התייחס בדבריו אל רבבות הנוצרים הנרדפים והנרצחים בשל אמונתם. 

האזינו לדיווחה של לינדה ברדוני: 

המקרא הראשון מספר מעשי השליחים, המספר על סקילתו של סטפנוס, המרטיר הנוצרי הראשון, שימש השראה לדבריו של האפיפיור כאשר הוא הזכיר לכולם את "אחינו אשר שספו את גרונותיהם על חופי לוב", "הנער הצעיר אשר נשרף חי בשל היותו נוצרי", "המהגרים אשר נזרקו מהספינה בלב הים"; הדברים אשר עוללו להם בשל אמונתם.

קדושים מעונים המתים על קידוש השם, לדבריו של פרנציסקוס, אינם זקוקים ללחם, כי לחמם הוא ישוע. וסטפנוס, הוא הסביר, לא היה זקוק לשאת משא ומתן עם אלה אשר המיתוהו.

בהרהוריו במקרא, האפיפיור ציין שעדותו של סטפנוס גרמה לרודפיו 'לכסות את אוזניהם ולהסתער עליו יחדיו'.

בדיוק כמו ישוע, סטפנוס סבל מזעם ההמונים ועלילות שווא. סטפנוס, אמר האפיפיור, הזכיר לזקנים והסופרים שאבותיהם רדפו נביאים בשל נאמנותם לדבר האלוהים. וכאשר הוא תיאר את חזונו בו נפתחו השמיים ו-"בן האלוהים עומד לימין האלוהים", הם לא רצו לשמוע, וזרקוהו מחוץ לחומות העיר וסקלוהו:

"תמיד ישנו מי שידחה את דבר האלוהים. דבר האלוהים אינו נוח לאדם בעל לב מאבן, בעל לב עובד אלילים. כי דבר האלוהים דוחף את האדם לקחת צעד קדימה ולהשביע את רעבו עם הלחם, אודותיו דיבר ישוע.  קדושים מעונים רבים נהרגו בשל אמונתם ובשל נאמנותם לדבר האלוהים, לאמת האלוהית."

האפיפיור פרנציסקוס המשיך והשווה את מותו של סטפנוס לזו של ישוע, כי גם הוא "מת עם רוחב לב נוצרי מלא מחילה, כאשר נשא תפילה עבור אויביו".

אלה אשר רדפו את הנביאים האמינו שהם משבחים את שם האלוהים, הם חשבו שהם נאמנים לחוקי האלוהים.

"היום - אומר האפיפיור - אני רוצה להזכיר שהיסטוריית הכנסייה היא זו של קדושים ומרטירים" כה רבים אשר נרדפו ונרצחו בידי אלה אשר חשבו ש-'אמת' בידם, ואלה אשר ליבם הושחת על ידי 'אמת':

"כיום, אין מי שימנה את כל הסטפנוסים בעולם! הבה נחשוב על אחינו שגרונם שוסף על חופי לוב. הבה נחשוב על הנער שהועלה באש בעודו חי בידי עמיתיו, כי הוא היה נוצרי. הבה נחשוב על המהגרים אשר הושלכו מסיפון ספינתם בלב הים על ידי מהגרים אחרים,  בשל היותם נוצרים. הבה נחשוב על האתיופים שנרצחו לפני יומיים, בשל היותם נוצרים... ועל רבים אחרים. רבים אחרים, אשר אודות סבלם איננו שומעים, על אלה שסובלים בבתי כלא, רק כי הם נוצרים. הכנסייה כיום היא כנסייה של קדושים מעונים: הם סובלים, הם נותנים את חייהם, ואנו מקבלים את ברכת האלוהים בעדותם."

האפיפיור גם ציין שישנם עוד "מרטירים בסתר: גברים ונשים אשר נאמנים לקולה של רוח הקודש ואשר מחפשים דרכים חדשות לסייעה לאחיהם לאהוב את האלוהים".

הוא אמר שלעתים מתייחסים אליהם בחשדנות, 'סנהדרינים' מודרניים רבים הופכים אותם לרשעים ורודפים אותם, וחושבים את עצמם לבעלי אמת האמונה.

(לינדה בורדוני