:רשתות חברתיות

:RSS

רדיו ותיקן

קול האפיפיור והכנסיה בשיח עם העולם

שפה:

האפיפיור פרנציסקוס / נאומים

ברתולומאוס הראשון: אנו נמצאים במשבר של סולידריות

האפיפיור פרנציסקוס והפטריארך ברתולומאוס הראשון של קונסטנטינופול (ותיקן מדיה) - AP

26/05/2018 12:40

ברתאולומאוס הראשון החל את דבריו בהודיה לקרן "Centesimus Annus Pro Pontifice " על ההזמנה לשאת דברים. בדבריו, הפטריארך התייחס לנושא הכנס "מדיוניות ואורח חיים חדשים בעידן הדיגיטלי".

 

משבר הסולידריות

ראשית כל, הפטריארך הכיר בכך ש"אנו מתמודדים עם משבר חמור ועם השלכותיו ברמה הגלובאלית". הוא הדגיש שלדעתו מדובר למעשה ב"משבר של סולידריות" או כ"דה-סולידריזציה". המשבר הזה מוזן באמצעות מנגנונים כלכליים ואקולוגיים, מדעיים וטכנולוגיים, חבריים ופוליטיים.

ביצירתם של עוד צרכים בלתי ניתנים לסיפוק, נראה שהמורשת הרוחנית של האנושות הולכת ונכחדת, אמר. הטכנולוגיה הוכיחה מעל לכל ספק שהיא אינה מסוגלת לפתור בעיות כמו "עוול חברתי, גירושין, אלימות, פשיעה, בדידיות, פנטיות והתנגשות תרבויות", המשיך. מכיוון שהבעיות הללו אינן "טכנולוגיות בטבען", "לא ניתן לפתור אותן באמצעות צבירה של מידע נוסף". בציטוט מדבריה של המועצה הקדושה והגדולה של הכנסייה האורתודוקסית שהתכנסה בכרתים ביוני 2016, הפטריארך ציין ש"הידע המדעי לא מניע את הרצון המוסרי של האדם". לבסוף, הוא הפנה את תשומת הלב למתח הקיים ביחס לזכויות האדם, שהובלו לאנידיבידואליזם קיצוני במערב מחד גיסא ולדחייתן בתרבות לא מערביות כתגובת-נגד למערב מאידך גיסא.

 

הזדמנות לסולידריות

זוהי אמונתנו ש"מחזקת את המחויבות שלנו לפעולה האנושית והיא מעמיקה את עדותנו על החירות, הצדק והשלום", המשיך הפטריארך. במסורת האורתודוקסית, האדם נתפס "יצור חיי שעליו להיעשות לאלוהי, מה שמעניק לאדם את הכבוד הרב ביותר". החזון הזה מעניק השראה לראות ב"משבר רב הפנים הזה" כ"הזדמנות לפעול בסולידריות", אמר. "הכנסיות שלנו נקראות לפעול כאתגר חיובי לפרטים ולעמים, להציע חלופה לחיים בתרבות של זמננו; תרבות שמעניקה לאדם מתנות יקרות ערך, אך בה בעת נדמה שדוחקת בבני אדם לחיות למען עצמם, להתעלם מהזולת עמו הם חולקים את אותו העולם".

26/05/2018 12:40