:רשתות חברתיות

:RSS

רדיו ותיקן

קול האפיפיור והכנסיה בשיח עם העולם

שפה:

הכנסייה / שיח בין דתי

המסר של הוותיקן לכבוד הרמדאן: "לעבור מתחרות לשיתוף פעולה"

מוסלמים בנפאל מתפללים את תפילת יום שישי בקטמנדו, 18 במאי 2018 (REUTERS) - REUTERS

18/05/2018 11:53

 הוותיקן קורא לנוצרים ולמוסלמים "לעבור מתחרות לשיתוף פעולה", באמירה נחרצת שיריבות בין הדתות מובילה להשלכות הרות אסון.

המועצה האפיפיורית לדיאלוג בינדתי (PCID) פרסמה את הקריאה הזו במסגרת מסר לכבוד תחילת צום הרמדאן ולכבוד חג העיד אל-פיטר שיצויין בסיומו.

 

התחרות פוגעת ביחסים

"לעתים קרובות מידי, רוח של תחרות אפיינה את היחסים בין הנוצרים לבין המוסלמים בעבר. ההשלכות השליליות של תופעה זו גלויות לכל: קנאה, האשמות ומתחים", נאמר במסמך שפורסם בחתימתו של הקרדינל ז'ן-לואי טוראן, ראש מועצה, והבישוף מיגל אנחל איוסו, מזכירה.

הם הצביעו על כך ש"במקרים מסוימים, [התחרותיות] הובילה אף לעימותים אלימים, בראש ובראשונה כאשר נעשה בדת שימוש ככלי להשגת אינטרס אישי או מטרות פוליטיות". "תחרות בינדתית שכזו", אמרה המועצה, "פוגעת בתדמיתן של הדתות ומאמיניהם ומטפחת את האמונה שהדתות הן לא מקור לשלום, אלא למתח ואלימות".

 

להכיר בערך המשותף ולכבד את השוני

כדי להתמודד עם "התחרות והעימות", המסר קורא לנוצרים ולמוסלמים להכיר ב"ערכים הדתיים והמוסריים שהם חולקים אלו עם אלו" ולכבד את "ההבדלים הלגיטימיים" שקיימים ביניהם כדי לקיים "שיתוף פעולה יעיל לקידום הטוב הכללי". שיתוף הפעולה העיקרי הינו סיוע לזקוקים לו ביותר, מה שמאפשר למוסלמים ולנוצרים "להעיד נאמה על אהבתו של הכול-יכול לאנושות כולה".

המועצה האפיפיורית קוראת לשתי הקהילות לעבוד יחדיו ולכבד אחד את השני כדי לקדם את השלום ואת יחסי האחווה ואת ההרמוניה בחברה כולה, חברה שבימינו הופכת למגוונת מבחינה אתנית, דתית ותרבותית.

 

האפיפיור פרנציסקוס

מוקדם יותר החודש, האפיפיור איחל את "ברכתו הלבבית" למוסלמים ברחבי תבל לכבוד תחילת צום הרמדאן. הוא איחל להם "שעת רצון לתפילה ולצום שתסייע להם ללכת בדרך האלוהים, שהיא השלום".

עיד אל-פיטר מציין את סופו של צום הרמדאן ויצויין השנה ב-15 ביוני, אולם התאריך עלול להשתנות בשל התלות של לוח השנה המוסלמי בירח.

להלן המסר המלא של המועצה האפיפיורית לדיאלוג בינדתי לכבוד הרמדאן והעיד אל-פיטר

 

המועצה האפיפיורית

לדיאלוג בינדתי

"נוצרים ומוסלמים:

מתחרות לשיתוף פעולה"

מסר לכבוד צום הרמדאן וחג העיד אל-פיטר

1439 להיג'רא/ 2018 לספירה

קריית הוותיקן

אחים ואחיות מוסלמים יקרים,

בהשגחתו הרחומה, אלוהים הכול-יכול העניק לכם את ההזדמנות לשמור מחדש את צום הרמדאן ולציין את העיד אל-פיטר.

המועצה האפיפיורית לדיאלוג בינדתי מעריכה את חשיבותו של החודש הזה ואת מאמציהם של המוסלמים ברחבי תבל לצום, להתפלל ולחלוק את מתנות הכול-יכול  עם העניים.

בזכרנו את המתנות בהן שופע הרמדאן, אנחנו מצטרפים אליכם בהודיה לאל הרחום על רוב טובו ונדיבותו ושולחים לכם את איחולינו הלבביים.

מה שנרצה לחלוק עמכם במועד זה, אחים ואחיות מוסלמים יקרים, נוגע לחלק חיוני ביחסים שבין הנוצרים למוסלמים: הצורך לעבור מתחרות לשיתוף פעולה.

לעתים קרובות מידי, רוח של תחרות אפיינה את היחסים בין הנוצרים לבין המוסלמים בעבר. ההשלכות השליליות של תופעה זו גלויות לכל: קנאה, האשמות ומתחים.  במקרים מסוימים, התחרות הובילה אף לעימות אלימים, בראש ובראשונה כאשר נעשה בדת שימוש ככלי להשגת אינטרס אישי או מטרות פוליטיות.

תחרות בינדתית שכזו פוגעת בתדמיתן של הדתות ומאמיניהם ומטפחת את האמונה שהדתות הן לא מקור לשלום, אלא למתח ואלימות.

כדי למנוע תוצאות שליליות וכדי להתגבר עליהן, על הנוצרים והמוסלמים להיזכר בערכים הדתיים והמוסריים שהם חולקים זה עם זה, תוך הכרה בהבדלים בינינו. בהכרת המושתף לנו ובמתן כבוד להבדלים הלגיטימיים בינינו, ביכולתנו לכונן יסוד איתן יותר ליחסים של שלום ולעבור ממצב של תחרות ועימות לשיתוף פעולה יעיל למען טובת הכלל. סיוע לנזקקים ביותר מאפשר לנו באופן מיוחד להעיד נאמנה על אהבת הכול-יכול לאנושות כולה.

לכולנו הזכות והחובה להעיד על הכול-יכול שאנו עובדים, לחלוק את אמונותינו עם הזולת ובה בעת לכבד את דתם ואת רגשותיהם הדתיים.

הבה נעבוד יחדיו ונכבד איש את רעהו כדי שנקדם בינינו יחסים של שלום ואחווה. כך, נפאר את הכול-יכול ונקדם הרמוניה בחברה, שהופכת למגוונת יותר מבחינה אתנית, דתית ותרבותית.

אנו מסיימים את ברכתנו באיחולים מעומק הלב לצום פורה ולעיד שמח ומבטיחים לכם את הסולידריות שלנו עמכם בתפילה.

מהוותיקן, 20 באפריל 2018

 הקרדינל ז'ן-לואי טורן

נשיא

הבישוף מיגל אנחל איוסו גויחו הקומבוניאני

מזכיר 

18/05/2018 11:53